Landsstyremøte 2018

Landsstyremøte 2018 arrangeres på Soria Moria hotell og konferansesenter i tidsrommet 29.-31. mai.


- Dagens utdanningssystem er i strid med rådet fra et samlet fagmiljø, sa sentralstyremedlem Anja Fog Heen. Landsstyret var klinkende klare på hvordan fremtidens spesialistutdanning må se ut.


- Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens landsstyre samlet seg i dag bak en egen resolusjon for en fastlegeordning i krise. 


Givergleden var overveldende da MedHum (Medisinstudentenes Humanitæraksjon) satte i gang årets legestafett under landsstyremøtet.


Med den nye nasjonale helse- og sykehusplanen som bakteppe, diskuterte landsstyret samarbeid og fremtidig utvikling av sykehusene på landsstyremøtets andre dag.


Engasjerte delegater diskuterte tillit og medbestemmelse etter å ha sett tallenes klare tale fra medlemsundersøkelsen i sykehus.


Under første dag av Legeforeningens landsstyremøte ble det delt ut en rekke priser til leger og forskere.


President Marit Hermansen viet åpningstalen til å se fremover og understreket betydningen av Legeforeningens faglig stemme i møte med fremtidens helsepolitiske utfordringer.


Under årets landsstyremøte blir det blant annet bred helsepolitisk debatt om fastlegeordningen, spesialistutdanningen og arbeidsmiljø i sykehus. Det hele finner sted på Soria Moria i Oslo.

DEBATT: Helseminister Bent Høie er også i år invitert til den helsepolitiske debatten. Her fra et tidligere møte.
Vi har igjen gleden av å invitere til landsstyremøte – Legeforeningens høyeste organ – og den årlige møteplassen for tillitsvalgte i alle deler av vår mangfoldige forening.

Påmeldingsfrist 16. mars 2018