Invitasjon til seminar om markedsføring av helsetjenester

Tid: Onsdag 28. oktober 2015 kl 12 - 16
Sted: Thon Hotell Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Hvordan skal private helsetjenester bidra til valgfrihet?
I hvilken grad er de og skal de være et viktig supplement og korrektiv?

Møteleder: Lottelise Folge, Redaktør Legekunsten

Møtet planlegges som panel-/plenumsdebatt med innlegg á ca. 30 minutter, påfølgende oppklaring rundt innlegget, og så debatt panel/seminardeltakere.

Innledere:

12.00 - 12.15
Svein Aarseth
Innledning

12.15 - 12.45
Bjørn Hofmann, Professor II - Senter for medisinsk etikk
Medisin og marked. Etiske utfordringer.

12.45 - 13.15
Erik Kreyberg  Normann,  adm. Dir  Curato røntgen
Medisin og marked - sett fra tjenesteleverandøren

13.15 - 14.00
Marit Hermansen: President i Den norske Legeforening
Medisin og marked. Hvor går grensen for god medisin?

14.00 - 14.20
Kort matpause

14.20 - 14.50
Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant 
Tilbud skaper etterspørsel - politiske utfordringer
«Pasientens helsetjeneste» -pasientstyrt helsetjeneste på godt og vondt
Hva trenger vi private helsetjenester til? 

14.50 - 15.40
Debatt

15.40 - 15.55
Oppsummering

15.55
Avslutning 
 

Påmelding: Ragni Skille Berger