Legeforeningens Utvalg for legehelse

Helse- og omsorgstilbudet har eksistert siden 1990-tallet. Det kan brukes av alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Legehelseutvalget koordinerer virksomheten.

Utvalg for legehelse fra 2018

Sentralstyret oppnevner utvalgsmedlemmer, og med funksjonstid 2016-2019 består Utvalg for legehelse av: Stein Nilsen (leder), Nina Helene Ingebrigtsen (medlem), Christina Drewes (medlem), Anne Cecilie Harvei (medlem) og Dragan Zerajic (nytt medlem, fra 1.1.2018). Utvalgets sekretær er seksjonssjef Tone Houge Holter i Legeforeningens Økonomi- og administrasjonsavdeling.

Utvalg for legehelse, mandat:

  • Utvalget koordinerer fylkesavdelingenes arbeid med støtte- og helsetjenestevirksomheten.  Det holder seg løpende orientert om arbeidets utvikling og samordner rapportering fra fylkesavdelingene. Utvalget gis ansvaret for at innsamlet materiale blir evaluert på hensiktsmessig måte.
  • Utvalget utvikler kurstilbud overfor de som av fylkesavdelingene er utpekt til å arbeide med støtte- og helsetjenesteproblematikken innenfor avdelingene.
  • Utvalget arbeider for at erfaringer fra legeforeningens støtte- og helsetjenestearbeid blant medlemmene kommer undervisningen av medisinerstudenter og videre- og etterutdanning av leger til del.

Ansvarlig i sekretariatet: Seksjon for Sykehjelps- og pensjonsordningen (SOP), Økonomi- og administrasjonsavdelingen.

member

Stein Nilsen

Leder
Arbeidssted: Venter på oppdatering (arbeidssted ikke funnet)
Telefon: 93499553
Privat mobil: 93499553
Privat telefon: 56157404 jobb
Privat e-post: nilsen.stein@gmail.com

member

Dragan Zerajic

Medlem
Arbeidssted: Dampsaga legesenter
Privat mobil: 97591604
Privat e-post: dragan.zerajic@hotmail.com

member

Nina Helene Ingebrigtsen

Medlem
Arbeidssted: Dr. Nina Helene Ingebrigtsen
Privat mobil: 93007404
Privat telefon: 55 92 44 77
Privat e-post: nhi@ninahelene.no

member

Christina Drewes

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital
Privat mobil: 48038755
Privat telefon: 72571161
Privat e-post: ch-dr@online.no

member

Anne Cecilie Harvei

Medlem
Arbeidssted: Dr. Harveis spesialistpraksis
Privat mobil: 90997238
Privat e-post: anne.c.harvei@gmail.com

Et kollegialt helse- og omsorgstilbud for alle leger.