Spesialitetskomite barnesykdommer

member

Kristin Wasland

Leder
Arbeidssted: Kvinne/Barn klinikk - Bodø
Telefon: 91855173

member

Jorunn Ulriksen

Medlem
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF
Telefon: 38 07 30 00

member

Torbjørn Nag

Medlem
Arbeidssted: Helse Møre og Romsdal HF
Telefon: 70167550

member

Jannicke Andresen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Ingebjørg Fagerli

Varamedlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF

member

Nicolay Mortensen

Varamedlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

Mer om emnene