Spesialitetskomite bryst- og endokrinkirurgi

member

Else Marie Opsahl

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Anne Irene Hagen

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF
Telefon: 73 86 80 00

member

Renate Cecilie Kollevåg Vik

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Vegard Heimly Brun

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

member

Pernilla Maria Åkesdotter Olsson

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF

member

Tone Olaug Aarholt Hegna

Varamedlem
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus

Mer om emnene