Spesialitetskomite geriatri

member

Yngve Müller Seljeseth

Leder
Arbeidssted: Klinikk for medisin - Møre og Romsdal

member

Ragnhild Eide Skogseth

Medlem
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

member

Jasna Ribic

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
Telefon: 92831342

member

Astrid Eri-Montsma

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Østfold HF

member

Geir Gjervold Høybjør

Medlem
Arbeidssted: Sørlandet sykehus HF

member

Bente Johnsen

Varamedlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

member

Wilhelm Frich

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer

member

Henrik Sundt Moen

Varamedlem
Arbeidssted: Helse Stavanger HF
Telefon: 93004776

Mer om emnene