Spesialitetskomite nevrologi

member

Jone Furlund Owe

Leder
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member
member

Espen Benjaminsen

Medlem
Arbeidssted: Hode- og bevegelsesklinikk - Bodø

member

Else Charlotte Sandset

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og nevrofag - OUS

Mer om emnene