Spesialitetskomite thoraxkirurgi

member

Per Snorre Lingaas

Leder
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS

member

Venny Lise Kvalheim

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Dag Ole Nordhaug

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Knut E. Kjørstad

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Per Reidar Woldbæk

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 22 11 91 00

member

Henrik Aamodt

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

Mer om emnene