Spesialitetskomite thoraxkirurgi

member

Per Snorre Lingaas

Leder
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS

member

Venny Lise Kvalheim

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen HF

member

Dag Ole Nordhaug

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Ingelin Langenes Vatnaland

Medlem
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Rolf Busund

Varamedlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Arnt Eltvedt Fiane

Varamedlem
Arbeidssted: Hjerte,- lunge- og karklinikken - OUS
Telefon: 22 86 70 10

Mer om emnene