Referat fra sentralstyrets møte 25. - 26. april 2002 i Hotell Radisson - SAS, Oslo

Til stede fra

Sentralstyret:


President Hans Kristian Bakke, Yngve Mikkelsen, Annette Fosse, Kåre Løvstakken, Anne Grethe Olsen, Einar Sorterup Hysing, Lars Eikvar, Øyvind Østerås og Anne Mørch Larsen. Lars Eikvar fratrådte under behandlingen av sak 121/02. Kåre Løvstakken fratrådte under sak 141/02. Presidenten fratrådte under deler av budsjettdebatten, jf sak 145/02.

Sekretariatet:

Generalsekretær Magne Nylenna, Sverre Strand. Avdelingslederne Bjørn Hoftvedt, Åsmund Hodne. Olav Rabben, Einar Skoglund, Øyvind Sæbø og Terje Vigen var til stede ved behandlingen av de saker som var forberedt av de respektive avdelinger. Dessuten deltok Erling Bakken ved behandlingen av sakene 143-145/02.