Referat fra sentralstyrets møte 18.9. 2006 i Legenes Hus, Oslo

 


Til stede fra sentralstyret: President Torunn Janbu, Per Meinich, Lars Eikvar, Ottar Grimstad,    Ernst Horgen, Bård Lilleeng, Marte Walstad, Siri Tau Ursin, Hilde Engjom.
   
Til stede fra sekretariatet: Generalsekretær Terje Vigen, avdelingsdirektørene Olav Rabben, Jorunn Fryjordet, Bjarne Riis Strøm, Anne Kjersti Befring. Redaktør Charlotte Haug. Informasjonssjef Ellen Juul Andersen.
I tillegg deltok: Seksjonssjefene Terje Sletnes, Audun Fredriksen. Koordinator Lars Duvaland. Utredningsleder Kirti M. Thomassen. Rådgiver Matias Nissen-Meyer.
   
Referent: Odvar Brænden.

Last ned referatet i PDF- eller Word-format fra rammen til høyre på siden.