Referat fra Sentralstyrets møte 29.-30.4. 2013 Legenes hus, Oslo

Til stede fra  

sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe, Johan Torgersen, Kari Sollien, Jon Helle, Marit Halonen Christiansen, Kirsten Toft, Synnøve Bratlie.                                                

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Erling Bakken, Anne Kjersti Befring, Jorunn Fryjordet, Bjarne Riis Strøm.                                               

I tillegg møtte fra sekretariatet i hele eller deler av møtet: Knut Braaten, Olve Moldestad, Stein Runar Østigaard, Anne Ringnes, Ellen Bye Knutsen, Erlend Hem, Bjørn Ove Kvavik, Gorm Hoel, Nina Evjen, Ole Anders Stensen, Einar Skoglund, Gorm Are Grammeltvedt, Synne Staalen, Frode Solberg, Hanna Leinabø Slaatta, Merete Dahl, Øydis Rinde Jarandsen.

Referent: Anne Torill Nordli