Referat fra Sentralstyrets møte 6.12. 2013 Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo

Til stede fra

sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard.

sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Anne Kjersti Befring, Bjarne Riis Strøm, Erling Bakken, Jorunn Fryjordet.

Knut Braaten, Einar Espolin Johnson, Nina Evjen, Øydis Jarandsen, Erlend Hem, Tor Carlsen.

Referent: Anne Torill Nordli