Regionutvalg Nord-Norge

member

Anna Ulrika Larsson

Leder
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF

member

Paul Olav Røsbø

Medlem
Arbeidssted: Loppa kommune
Telefon: 78453030

member

Jo-Endre Digranes Midtbu

Medlem
Arbeidssted: Langnes legesenter AS
Telefon: 93008700

member

Margit Steinholt

Medlem
Arbeidssted: Helgelandssykehuset HF

member

Arnt R. Johannessen

Medlem
Arbeidssted: Hammerfest Sykehus
Telefon: 78421000

member

Nils Petter Rundhaug

Medlem
Arbeidssted: Helgelandssykehuset HF
Telefon: 47354261

member

Dag Malm

Medlem
Arbeidssted: Tromsø Indremedisinske Spesialistsenter

member

Hill Øien

Medlem

member

Lillan Haugen

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Eirik Birkelund Olsen

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member
member

Frida Andræ

Medlem
Arbeidssted: Kvinne/Barn klinikk - Bodø

member

Britt Larsen Mehmi

Medlem
Arbeidssted: Vadsø helsesenter