Regionutvalg Nord-Norge

member

Anna Ulrika Larsson

Leder
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF

member

Paul Olav Røsbø

Medlem
Arbeidssted: Loppa kommune
Telefon: 78453030

member

Jo-Endre Digranes Midtbu

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

member

Margit Steinholt

Medlem
Arbeidssted: Helgelandssykehuset HF

member

Arnt R. Johannessen

Medlem
Arbeidssted: Hammerfest Sykehus
Telefon: 78421000

member

Jan Størmer

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF

member

Per-Cato Stenhammer

Medlem
Arbeidssted: Nordlandssykehuset HF

member

Nils Petter Rundhaug

Medlem
Arbeidssted: Helgelandssykehuset HF
Telefon: 47354261

member

Dag Malm

Medlem
Arbeidssted: Tromsø Indremedisinske Spesialistsenter

member

Gro Østli Eilertsen

Medlem
Arbeidssted: Universitetene

member

Kenneth Johansen

Medlem
Arbeidssted: Alta kommune

member

Hill Øien

Medlem

member