Regionutvalg Sør-Øst

member

Thor Severinsen

Leder
Arbeidssted: Sykehuset Telemark HF
Telefon: 35 00 3327

member

Jens Kristian Lind-Larsen

Nestleder
Arbeidssted: Ekholt legekontor
Telefon: 69236230

member

Toril Anneli Kiuru Morken

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Bærum sykehus

member

Marte Kvittum Tangen

Medlem
Arbeidssted: Tynset legekontor
Telefon: 62 48 51 60

member

Egil Hagen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand

member

Stein-Helge Hansen Tingvoll

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet HF
Telefon: 06200

member

Kristin Hildegard Hovland

Medlem
Arbeidssted: Skanska Norge A/S

member

Pia Norheim

Medlem

member

Mette Christin Lerfaldet

Medlem
Arbeidssted: Sokna legekontor
Telefon: 32 18 00 00

member

Trond Hugo Haukebøe

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF
Telefon: 33 34 20 00

member

Ole Edvard Strand

Medlem
Arbeidssted: Sentrum legesenter - Kristiansand
Telefon: 38 07 90 00

member

Aage Karsten Huseby

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF
Telefon: 67 92 88 00

member

Trygve Hilmar Kase

Medlem
Arbeidssted: KASE klinikk