Kursattest ved kongresser i utlandet

Orientation to the colleague who will certify that keeper of this paper has been present at the lecture

The Norwegian Medical Association will appreciate your certification. This document should only be signed on condition that the participant has been observed present during the lecture.

Every lecture has to be specified both concerning subject and time. We would be grateful to have your name and address written legible.

On the condition that it is certified, the keeper of this paper will get credit for this lecture in the Norwegian post graduate program for the speciality in general practice or occupational health, perhaps another speciality.

Orientering til den som skal benytte dette skjema for å oppnå kurspoeng ved kongresser i utlandet

Kursbevis skal som hovedregel utstedes av kursarrangør. I tillegg skal dette skjemaet benyttes for å få godkjent kurstimer i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin og arbeidsmedisin, eventuelt annen spesialitet.

Alle timer det ønskes tellende poeng for må attesteres av kollega som har sett du har vært til stede ved aktuelle forelesning/forelesninger. Den som attesterer må også skrive sitt navn leselig og oppgi adresse. Fortrinnsvis bør det være en norsk kollega, men dersom det ikke er mulig, aksepteres også enhver annen kollega.

Reise- og oppholdsutgifter blir ikke dekket av fondet dersom industrien sponser disse utgiftene. Deltakerne får heller ikke godkjent kurset.

Kurs og kongresser i utlandet må være forhåndsgodkjent av Den norske legeforening for å kunne gi tellende kurstimer. Kurs i utlandet godkjennes normalt ikke i spesialistutdanningen.

Ufullstendig utfylte skjemaer vil ikke bli behandlet.

Download document in PDF or Rich Text Format (Word) from the box to the right.
Last ned dokumentet i pdf- eller wordformat fra rammen til høyre.