Ikke pålogget.
Du kan foreløpig ikke bruke denne siden uten å være logget på.

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II

(For allment praktiserende leger, privatprakt. spesialister, leger i arbeids- eller samfunnsmedisinsk hovedstilling)

A. Nødvendige søknadsdetaljer

 • Må alltid fylles ut. Du må stå oppført som eier av kontoen, så bruk din personlige konto.  
 • Hvis e-postadressen er feil må du endre den i din profil før innsendelse

B. Personopplysninger

 • Hvis adressen er feil må du endre den i din profil før innsendelse

C. Stillingsopplysninger

 • Arbeidssted registrert i Legeforeningens medlemsregister. Ved avvikende informasjon, oppdater dette i "Endre profildata" øverst til høyre, samt oppgi nødvendig informasjon i søknadsskjema
 • Husk avdeling/seksjon der det er aktuelt.


 • Velg Ja her, om du er omfattet av ny spesialist ordning (gjeldende fra 1. Mars 2019)

D. Kursopplysninger

 • *
  Skriv hele tittelen
  Legg inn dato for 1. kursdag på format DD.MM.ÅÅÅÅ    

E. Reiseopplysninger

 • Gi en beskrivelse av reiseruten. Det er viktig å ta med dato for avreise og hjemkomst.

F. Spesifikasjon av søknadsbeløp

Ytelse
Tekst
Sats
 
Antall
Beløp
Kursavgift Kursavgift refunderes kun til obligatoriske grunnkurs A, B, C, D i allmennmed. 50 % av kursavgift til obligatoriske kurs i samfunnsmed. Veiledningsavgift for veiledningsgrupper i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.) Faktura og kvittering fra nettbank for betalt kurs- eller veiledningsavgift vedlegges. *
Reiseutlegg 0,00 Vennligst spesifiser og summer. Kopi av originale kvitteringer vedlegges *
Hotell innland 1050 Pr.natt Vennligst angi antall netter og totalsum. Overnatting refunderes med maks. kr 1 050 per natt innland. *
Hotell utland 1500 Pr.natt Vennligst angi antall netter og totalsum. Overnatting refunderes med maks. kr 1 500 per natt utland. *
Bruk av egen bil (km) 1,70 km Dersom egen bil ble benyttet, oppgi antall kilometer
Passasjertillegg1 0,40 km Dersom passasjer satt på under reisen, oppgi tilsvarende antall kilometer for denne (navn på passasjer angis i merknadsfelt)
Passasjertillegg2 0,40 km Dersom passasjer satt på under reisen, oppgi tilsvarende antall kilometer for denne (navn på passasjer angis i merknadsfelt)
Passasjertillegg3 0,40 km Dersom passasjer satt på under reisen, oppgi tilsvarende antall kilometer for denne (navn på passasjer angis i merknadsfelt)
Passasjertillegg4 0,40 km Dersom passasjer satt på under reisen, oppgi tilsvarende antall kilometer for denne (navn på passasjer angis i merknadsfelt)
Diett Vennligst spesifiser og summer. Utgifter til lunsj og middag kr 400 per kursdag, såfremt dette er fakturert av kursarrangør eller gjelder helpensjon på hotell. Kopi av originale kvitteringer vedlegges. Mat fra div. spisesteder etc. refunderes ikke. *
Egenandel -500,00 stk Egenandel blir fratrukket etter gjeldende sats

Vedlegg Velg fil ved å trykke på knappen nedenfor. Husk å laste opp etter å ha valgt fil.

  Du må velge fil først, og så trykke "Upload". Du kan ha mange vedlegg.
Ingen filer vedlagt
Poster merket med * krever vedlegg. Dette gjelder reise, hotell, kursavgift der den skal refunderes samt kursbevis/presensliste på kurs som ikke allerede er registrert i din profil. Husk at opplastede vedlegg må være av god leselig kvalitet.

Ekstra Kommentar


Jeg bekrefter at mine profilopplysninger er oppdatert på www.legeforeningen.no. Det bekreftes at industrien ikke har bidratt økonomisk eller praktisk ifm. min deltakelse på ovennevnte kurs. Det bekreftes også at disse utleggene ikke er søkt refundert fra andre. Jeg samtykker til at IP-adressen blir lagret.

Informasjon

Praktisk:
• Søknadsfrist er 3 måneder etter kursets slutt. Søknad innkommet senere vil bli avslått.
• Benytt ett skjema per kurs!
• Husk å oppgi korrekt e-postadresse. All videre korrespondanse skjer per e-post.
• Husk å krysse av i ruten hvor du bekrefter at profilopplysninger stemmer, før du trykker "SEND INN".
• En bekreftelse på at søknaden er registrert blir sendt til din e-post. Dersom du ikke mottar denne, har ikke søknaden blitt sendt inn.