Skjema: Valg av tillitsvalgte på arbeidsstedene

Gjelder tillitsvalgt for:

  • helseforetak/sykehus
  • universitetene
  • statlige, regionale eller fylkeskommunale virksomheter
  • private virksomheter
  • kommune og selvstyrte bydeler
  • privatpraktiserende spesialister