Skjemaer smågrupper

Oppstart av en gruppe meldes til seksjon for utdanning i Legeforeningen med navn på deltakere, leder av gruppen samt planer for drift. Bruk oppstartsskjema i elektronisk format.

Presenslister registreres elektronisk i henhold til brukerveiledning.