Aasland, Olaf Gjerløw

Seniorforsker
Professor emeritusved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (UiO).

E-post: olaf.aasland@legeforeningen.no
Telefon 906 67 320