Medisinsk fagavdeling

Medisinsk fagavdeling – stab

                    
Strøm, Bjarne Riis - Fagdirektør/lege
Leder av Medisinsk fagavdeling.

E-post: bjarne.strom@legeforeningen.no
Telefon 911 66 615
Gustavsen, Marit - Administrasjonskonsulent
Administrativt arbeid for fagavdelingen, organisering seminarer, FaMe, saksbehandlingsoppgaver FAG, Leif (registreringssystem for etterutdanning), nyhetsbrev, deltakelse i prosjekt nytt saksbehandlingssystem og legeforeningen.no.

E-post: marit.gustavsen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 118
   
Hoftvedt, Bjørn Oscar - Spesialrådgiver (60 %)
Internasjonale spørsmål, World Medical Association, the Standing Committee of European Doctors, Legeforeningens utvalg for menneskerettingeter, klima og global helse.

E-post: bjorn.hoftvedt@legeforeningen.no
Telefon 911 42 433

 

Enhet for primærhelsetjenste, IKT, rehab og forebyggende

Kristoffersen, Jan Emil - Fagsjef/lege
Ansvar for allmenn- og samfunnsmedisin, psykiatri og forebyggende helsearbeid og helse-IKT.

E.post: jan.emil.kristoffersen@legeforeningen.no
Telefon 907 97 151
   
Arnesen, Eirik Nikolai - Spesialrådgiver/lege
Faglige spørsmål på allmennmedisin, IKT og samfunnsmedisin, EPJ (elektronisk pasientjournal), kjernejournal, e-resept m.m. Koordinerer Legeforeningens IT-utvalg og deltakelse i Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten.

E-post: eirik.arnesen@legeforeningen.no
Telefon 906 71 938
   
Carlsen, Tor - Spesialrådgiver/lege
Norsk forening for allmennmedisin (50 %), Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet (20 %) og Allmennmedisinsk forskningsfond (30 %).

E-post: tor.carlsen@legeforeningen.no
Telefon 413 33 802
   

Henriksen, Charlotte Ibsen - Rådgiver
50 % som sekretær for Norsk forening for allmennmedisin, 30 % som saksbehandler for Allmennmedisinsk forskningsfond, og 20 % som saksbehandler i medisinsk fagavdeling (høringer etc).

E-post: Charlotte.Ibsen.Henriksen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 054
Mobil    416 95 454

  Ringnes, Anne - Spesialrådgiver

Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og forebyggende medisin i Medisinsk fagavdeling og e-helse. 

E-post: anne.ringnes@legeforeningen.no
Telefon 997 90 3 74

   

Enhet for spesialisthelsetjenester og forskning

Hansen, Kari Schrøder - Fagsjef/lege
Fagmedisinske områder med hovedvekt på spesialisthelsetjenester, forskning og kvalitetssikring.

E-post: Kari.Schroder.Hansen@legeforeningen.no
Telefon 924 64 330
   
Maurud, Hedda - Spesialrådgiver
Utredningssaker, høringsuttalelser og prosjektarbeid rettet mot forskning og spesialisthelsetjenesten, kvalitetsarbeid og primærhelsetjenesten. Sekretær for Legeforeningens forskningsutvalg.

E-post: hedda.maurud@legeforeningen.no
Telefon 417 01 121
   

Nesvåg, Ragnar - Spesialrådgiver/lege

Utredningssaker, høringsuttalelser og prosjektarbeid rettet mot forskning, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt rus og avhengighetsmedisin.

E-post: ragnar.nesvag@legeforeningen.no 
Telefon 975 04 831

Finstad, Nina Finstad, Nina - Rådgiver
Saksbehandling og prosjektarbeid inn mot enhet for spesialhelsetjeneste og forskning. 80 % stilling for Norsk psykiatrisk forening.

E-post: Nina.Finstad@legeforeningen.no
Telefon 417 01 117
 

Enhet for kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet og spesialisthelsetjenester. Fagstyre og faglandsråd

Johansen, Bente Kristin - Fagsjef/lege

Kvalitet, pasientsikkerhet og fagmedisinske områder med hovedvekt på spesialisthelsetjenester innenfor det indremedisinske fagfeltet. Oppgaver knyttet til fagstyre og faglandsråd.

E-post: bente.kristin.johansen@legeforeningen.no
Telefon 977 00 755

  Lyngstadaas, Anita Østhus -Spesialrådgiver/farmasøyt  
Utredningssaker,  og prosjektarbeid rettet mot kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet. Oppgaver knyttet til spesialisthelsetjenesten og tverrsektorielle saksområder.

E-post: Anita.Lyngstadaas@legeforeningen.no 
Telefon 928 21 703
 

Rød, Sigrid - Spesialrådgiver/lege
Utredningssaker, høringsuttalelser og prosjektarbeid rettet mot kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet, samt oppgaver knyttet til spesialisthelsetjenesten innenfor det indremedisinske fagfeltet.

E-post: Sigrid.Rod@legeforeningen.no
Telefon 977 46 890

   

Enhet for utdanning – utvikling

Evjen, Nina - Utdanningssjef/lege
Leder av enhet for utdanning - utvikling.

E-post: nina.evjen@legeforeningen.no
Telefon 922 54 256
   
  Eikvar, Kari Helene - Spesialrådgiver/lege

Utviklings- og prosjektoppgaver knyttet til spesialistutdanning og etterutdanning.

E-post: Kari.Eikvar@legeforeningen.no 
Telefon 957 72 913 
  
   
Reichelt, Gro - Konsulent
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur. Bistand til spesialitetskomiteene. Godkjenning og oppfølging av utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen (herunder besøksordning og SERUS). Oppdatering nettsider om spesialistutdanning. Bistand ved spørsmål om spesialistutdanning i sykehusspesialitetene.

E-post: gro.reichelt@legeforeningen.no
Telefon 417 01 122
 
Vågeskar, Ingunn Muus - Rådgiver
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur. Bistand til spesialitetskomiteene. Godkjenning og oppfølging av utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen (herunder besøksordning og SERUS). Oppdatering nettsider om spesialistutdanning. Bistand ved spørsmål om spesialistutdanning i sykehusspesialitetene.

E-post: ingunn.muus.vaageskar@legeforeningen.no
Telefon 417 01 128
   
Andresen, Marte Løvald - Rådgiver
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur.
Spesialistutdanning, kompetanseområder, internasjonalt arbeid, UEMS, prosjekt- og utviklingsoppgaver og Spesialitetsrådet. Nyhetsbrev.

E-post: marte.lovald.andresen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 115
   
Taraldset, Anders - Statistikksjef
Statistikk om leger, medisinstudenter og spesialister. Medlemsstatistikk (inkl alle underforeninger). Legestatistikken på nettsidene. Spesialistfortegnelsen på nettsidene. Litt internasjonal helsestatistikk. Deltar i SNAPS-gruppen. 

E-post: anders.taraldset@legeforeningen.no
Telefon 417 01 126

 

Enhet for utdanning - drift

Dahl, Merete - Fagsjef/lege
Leder av enhet for utdanning – drift.

E-post: merete.dahl@legeforeningen.no
Telefon 913 43 495
   
Jarandsen, Øydis Rinde - Spesialrådgiver
Utdanningsfond I, turnusrådet, turnus, grunnutdanning, prosjekt- og utviklingsoppgaver.

E-post: oeydis.rinde.jarandsen@legeforeningen.no
Telefon 418 06 185
   
Gutbier, Brit Torill - Konsulent
Sakkyndigarbeid knyttet til spesialistgodkjenning, spesialistregler, spesialitetskomiteer. Saksbehandler for søknader om godkjenning i kompetanseområdene. Psykoterapi-/kognitivterapiveiledere. Godkjenninger og dispensasjoner. Utenlandske leger. EU/EØS-rettslige regler om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell fra andre EØS-land..

E-post: brit.torill.gutbier@legeforeningen.no
Telefon 417 01 119
   
Eusébio Sophia Bertelsen R. - Rådgiver
Sakkyndigarbeid knyttet til spesialistgodkjenning og spesialistregler i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin. Oppnevninger i spesialitets- og sakkyndigkomiteer. Godkjenning av veiledere i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin. Kompetanseområde i smertemedisin.

E-post: sophia.bertelsen.eusebio@legeforeningen.no
Telefon 417 01 116
   
Skolseg, Ruth - Konsulent
Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet, veiledningsgrupper allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Utlån av DVD-er.

E-post: ruth.skolseg@legeforeningen.no
Telefon 417 01 124
   
Lohne, Ingrid Kjerschow - Rådgiver, e-læring (50 %)
Legeforeningens kursutdanning på internett, utviklingsprosjekter.

E-post: ingrid.kjerschow.lohne@legeforeningen.no
Telefon 417 01 149
   
Dahl, May Helene - Rådgiver, e-læring (40 %)
Legeforeningens kursutdanning på internett, utviklingsprosjekter.

E-post: May.Helene.Dahl@legeforeningen.no
Telefon 417 01 121
   
Gray, Laura - Rådgiver, e-læring (50 %)
Legeforeningens kursutdanning på internett, utviklingsprosjekter.

E-post: laura.gray@legeforeningen.no
Telefon 417 01 148
   
Stangeland, Elin Wespestad - Konsulent
Utenlandske leger - infobrev, kurskatalogen, kursgodkjenning.

E-post: elin.stangeland@legeforeningen.no
Telefon 417 01 125


Koordinatorkontorene

Bjørnerud, Gunn - Konsulent Oslo
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Oslo.

E-post: kurs.oslo@legeforeningen.no
Telefon 417 01 147
   
Myrdam, Marina - Konsulent Oslo
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning i Oslo, kurskatalogen.

E-post: Marina.Myrdam@legeforeningen.no
E-post: Koordinator.Oslo@legeforeningen.no
Telefon 417 01 153
   

Buset, Marianne Lund - Konsulent for Bergen

Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning for å håndtere oppgaver i en overgangsperiode ut 2018.

E-post: Marianne.Lund.Buset@legeforeningen.no
E-post: koordinator.bergen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 157


Lund, Anne Helene - Konsulent for Trondheim/Tromsø
Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning for å håndtere oppgaver i en overgangsperiode ut 2018. 

E-post: Anne.Helene.Lund@legeforeningen.no
E-post: koordinator.trondheim@legeforeningen.no
E-post: koordinator.tromso@legeforeningen.no 
Telefon 417 01 156 

 

Veilederkoordinatorer

Aschim, Bente - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: bente.aschim@legeforeningen.no
Telefon 417 01 146 (torsdag)
   
Danielsen, Tor Erik - Veilederkoordinator (10 % stilling)
Veiledningsgrupper i arbeidsmedisin.

E-post: tor.erik.danielsen@legeforeningen.no
Telefon 970 10 897
   
Kroken, Lene Kristin - Veilederkoordinator (30 % stilling i Bergen)

Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin.
Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.  

E-post: lene.k.kroken@gmail.com
Telefon 905 42 404 (torsdag)

Lundevall, Sverre - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: sverre.lundevall@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 52 (torsdag)
   
Prestegaard, Kristin - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: prestegaardk@gmail.com
Telefon 35 50 55 20 (Kontor i Skien)
   
Prydz, Peter - Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: jobb@peterprydz.no
Telefon 977 73 616 (Kontor i Hammerfest)
   
Rutherford, Astrid - Veilederkoordinator (20 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i samfunnsmedisin.

E-post: astrid.rutherford@legeforeningen.no
Telefon: 404 13 474