Andresen, Marte Løvald

Rådgiver
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur.
Spesialistutdanning, kompetanseområder, internasjonalt arbeid, UEMS, prosjekt- og utviklingsoppgaver og Spesialitetsrådet. Nyhetsbrev.

E-post: marte.lovald.andresen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 115