Aschim, Bente

 

Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper  i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: bente.aschim@legeforeningen.no
Telefon 417 01 146 (torsdag)