Finstad, Nina

anonym Rådgiver
Saksbehandling og prosjektarbeid inn mot enhet for spesialhelsetj. og forskning. 80 % stilling for Norsk psykiatrisk forening.

E-post: Nina.Finstad@legeforeningen.no
Telefon 417 01 117