Gutbier, Brit Torill

Konsult
Sakkyndigarbeid knyttet til spesialistgodkjenning, spesialistregler, spesialitetskomiteer. Saksbehandler for søknader om godkjenning i kompetanseområdene. Psykoterapi-/kognitivterapiveiledere. Godkjenninger og dispensasjoner. Utenlandske leger. EU/EØS-rettslige regler om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell fra andre EØS-land.

E-post: brit.torill.gutbier@legeforeningen.no
Telefon 417 01 119