Hansen, Kari Schrøder

Fagsjef/lege (Permisjon 1 år fra 16.06.2016) 
Fagmedisinske områder med hovedvekt på spesialisthelsetjenester, forskning og kvalitetssikring. 

E-post: Kari.Schroder.Hansen@legeforeningen.no
Telefon 924 64 330