Kristoffersen, Jan Emil

  Fagsjef/lege
Ansvar for allmenn- og samfunnsmedisin, psykiatri og forebyggende helsearbeid og helse-IKT.

E.post: jan.emil.kristoffersen@legeforeningen.no
Telefon 907 97 151