Lundevall, Sverre

 

Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: sverre.lundevall@legeforeningen.no
Telefon 417 01 152 (torsdag)