Prestegaard, Kristin

  Veilederkoordinator (30 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i allmennmedisin. Etterutdanningsgruppe-/smågruppevirksomhet.

E-post: prestegaardk@gmail.com
Telefon 35 50 55 20 Kontor i Skien