Reichelt, Gro

Konsulent
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur. Bistand til spesialitetskomiteene. Godkjenning og oppfølging av utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen (herunder besøksordning og SERUS). Oppdatering nettsider om spesialistutdanning. Bistand ved spørsmål om spesialistutdanning i sykehusspesialitetene.

E-post: gro.reichelt@legeforeningen.no
Telefon 417 01 122