Rutherford, Astrid

  Veilederkoordinator (20 % stilling)
Utdanning av veiledere til veiledningsgrupper og oppfølging av veiledningsgrupper i samfunnsmedisin.

E-post: astrid.rutherford@legeforeningen.no
Telefon: 404 13 474