Strøm, Bjarne Riis

Fagdirektør/lege
Leder av Medisinsk fagavdeling.

E-post: bjarne.strom@legeforeningen.no 
Telefon 911 66 615