Vågeskar, Ingunn Muus

Rådgiver 
Deltar i prosjektet om utvikling av læringsmål for ny spesialitetsstruktur. Bistand til spesialitetskomiteene. Godkjenning og oppfølging av utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen (herunder besøksordning og SERUS). Oppdatering nettsider om spesialistutdanning. Bistand ved spørsmål om spesialistutdanning i sykehusspesialitetene.

E-post:ingunn.muus.vaageskar@legeforeningen.no
Telefon 417 01 128