Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Telefaks 23 10 90 10

                    
Bakken, Erling - Økonomidirektør

E-post: erling.bakken@legeforeningen.no
Telefon 915 17 240
Nordli, Anne Torill - Stabsjef (generalsekretærens stab)

E-post: anne.torill.nordli@legeforeningen.no
Telefon 482 27 720
   
Mellesmo Torbjørn - Controller
Regnskapsrapportering, budsjett/budsjettoppfølging, økonomiske analyser. Saksbehandling.

E-post: torbjorn.mellesmo@legeforeningen.no
Telefon 995 95 870
   
Johnson, Einar Espolin - Prosjektdirektør (permisjon)

E-post: einar.espolin.johnson@legeforeningen.no
Telefon 995 95 855
   

Seksjon for HR

   
Baumann, Marte Cecilie - HR-sjef
Sentrale personalfunksjoner.

E-post: marte.baumann@legeforeningen.no
Telefon 408 56 095
   
Olsen, Gunn-Evy - Lønnings- og HR konsulent
Lønn og andre oppgavepliktige ytelser til ansatte og tillitsvalgte. Lønn Oslo legeforening.

E-post: gunn-evy.olsen@legeforeningen.no
Telefon 926 01 720
   

Seksjoner:

Seksjon for økonomi

 

Restrup, Axel Andersen - Økonomisjef
Seksjonsleder, kapitalforvaltning, regnskapsrapportering, budsjett/budsjettoppfølging, økonomiske analyser, saksbehandling.

E-post: axel.andersen.restrup@legeforeningen.no
Telefon 934 80 513
   
Hannås, Martina - Fagsjef
Faglig koordinator alle regnskap. Regnskap for SOP, yrkesforeninger og Oslo Legeforening, Norsk medisinstudentforening, samt for Støtteforening for norske leger og Legeforeningens legater og stiftelser.

E-post: martina.hannas@legeforeningen.no
Telefon 958 54 148
   
Forsberg, Mette - Økonomimedarbeider
Regnskap, kursoppgjør og fakturering Utdanningsfond I.

E-post: mette.forsberg@legeforeningen.no
Telefon 417 01 130
   
Hasund, Siv - Økonomimedarbeider
Regnskap for Legeforeningen samt for Praktiserende spesialisters landsforening.

E-post: siv.hasund@legeforeningen.no
Telefon 417 01 131
   
Holt, Nina - Økonomimedarbeider
Regnskap for kurs Bergen, Tromsø, Norsk forening for allmennmedisin, Yngre legers forening, Allmennmedisinsk forskningsfond, Kvalitetsforbedringsfond I, Kvalitetsforbedringsfond III.

E-post: nina.holt@legeforeningen.no
Telefon 417 01 134
   
Mezes, Judith - Økonomimedarbeider
Regnskap for underforeninger.

E-post: judit.mezes@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 23
   

Oroug, Camilla - Økonomiarbeider
Fakturering og oppfølging av utestående fordringer: annonser, abonnement, særtrykk, ID-kort m.m..Regnskap for C.M. Aarsvolds fond, Fond for forebyggende medisin, Norsk gastroenterologisk forenings forskningsfond, Kvinnefondet, Kreftfondet og Eldre legers forening. Utbetaling ytelser SOP.

E-post: camilla.oroug@legeforeningen.no
Telefon 417 01 139
 
Røstad, Tove - Økonomimedarbeider
Regnskap for underforeninger.

E-post: tove.rostad@legeforeningen.no
Telefon 417 01 140
   
Ramberg, Mona - Administrasjonskonsulent

E-post: mona.ramberg@legeforeningen.no
Telefon 400 66 200
   

Seksjon for nettjenester og dokumentasjon

 

Østigaard, Stein Runar - Seksjonssjef

E-post: stein.runar.ostigaard@legeforeningen.no
Telefon 970 83 830
   
Furulund, Ine - Nettrådgiver
Redigering av legeforeningen.no, brukerstøtte for organisasjonsledd med nettsider.

E-post: ine.furulund@legeforeningen.no
Telefon 900 94 237
   
Kringen, Stig - Nettrådgiver
Redigering av legeforeningen.no, brukerstøtte for organisasjonsledd med nettsider.

E-post: stig.kringen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 158
   
Ryen, Anders - Nettrådgiver
Redigering av legeforeningen.no, brukerstøtte for organisasjonsledd med nettsider.

E-post: anders.ryen@legeforeningen.no
Telefon 400 60 909
   
Ledezma, Marcos - Rådgiver dokumentbehandling

E-post: Marcos.Ledezma@legeforeningen.no
Telefon 900 64 581
   
Bøen, Anita Storborg - Senior forretningsutvikler
Ansvar for medlemsdialog og medlemsundersøkelser.

E-post: anita.storborg.boen@legeforeningen.no
Telefon 408 05 087
   
Østvedt, Heidi - Dokumentasjonsansvarlig
Websak-administrator, opplæring, daglige driftsoppgaver, herunder journalføring, kvalitetssikring og brukerstøtte.

E-post: heidi.ostvedt@legeforeningen.no
Telefon 417 01 142
 
Nguyen, Lillian -
Kontormedarbeider / dokumentasjonsmedarbeider 
Postbehandling og kopiering.

E-post: lillian.nguyen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 137

 

Posten

Telefaks: 23 10 90 10
E-post: posten@legeforeningen.no
legeforeningen@legeforeningen.no
 
Haveland, Michal - Kontormedarbeider
Leverandørkontakt, lageransvarlig, postbehandling, kopiering, kontorrekvisita, fakturering av publikasjoner.

E-post: michal.haveland@legeforeningen.no
Telefon 417 01 132
   

Teknisk

   
Nilsen, Tore - Teknisk leder / ansvarlig for resepsjonstjeneste og kantine
Ansvar for oppfølging av resepsjonstjeneste og kantine. ID-kort for leger, adgangskort. Sikkerhet, drift/vedlikehold Legenes hus, teknisk utstyr. Innkjøp inventar, transport, fjernlager, kunst, firmahytte.

E-post: tore.nilsen@legeforeningen.no
Telefon 901 10 202

 

Sentralbord/resepsjon

Telefaks: 23 10 90 10
E-post: sentralbord@legeforeningen.no
Besøkstelefon: 41 70 11 51

 

Ruud, Solveig - Sentralbordoperatør / resepsjonist
Betjening av Legeforeningens sentralbord, besøksregistrering, og møteromsbestilling.

E-post: solveig.ruud@legeforeningen.no
Telefon 417 01 050
   
Thier Liv R. - sentralbordoperatør/resepsjonist (vikar)
Betjening av Legeforeningens sentralbord, besøksregistrering, og møteromsbestilling.

E-post: liv.thier@legeforeningen.no
Telefon 928 96 914
   

Kantine

Dahl, Grete - Kantinebestyrer
Lunsj, møtemat og evt. andre arrangementer, innkjøp.

E-post: grete.dahl@legeforeningen.no
Telefon 417 01 110 
   
Liland, Marit - Kantinemedarbeider
Lunsj, møtemat og evt. andre arrangementer, innkjøp.

E-post: marit.liland@legeforeningen.no
Telefon 417 01 110 
   
Raklum, Ingunn - Kantinemedarbeider (60 % stilling)
Lunsj, møtemat og evt. andre arrangementer.

E-post: ingunn.raklum@legeforeningen.no
Telefon 417 01 110 
   

Seksjon for IT

Telefaks: 23 10 90 10
E-post: helpdesk@legeforeningen.no
   
Knudsen, Hege - IT-sjef
IKT-tekniske løsninger, strategi, utvikling, innkjøp.

E-post: hege.knudsen@legeforeningen.no
Telefon 928 29 553
   
Evensen, Jens Egil - Seniorrådgiver
Utvikling av systemer og drift.

E-post: jens.egil.evensen@legeforeningen.no
Telefon 405 55 565
   
Halgard, Carl - IT-konsulent 
Drift, nettverk, brukerstøtte.

E-post: carl.halgard@legeforeningen.no
Telefon 23 10 91 10
Mobil    938 97 890
   
Hystad, May Linn - IT-konsulent
Utvikling av systemer og rapporter, brukerstøtte.

E-post: may.linn.hystad@legeforeningen.no
Telefon 414 40 311
   
Ingebrigtsen, Håkon - IT-konsulent
Drift, nettverk, brukerstøtte.

E-post: hakon.ingebrigtsen@legeforeningen.no
Telefon 911 21 823
   
Moe, Kaare - IT-konsulent
Drift, nettverk, brukerstøtte.

E-post: kaare.moe@legeforeningen.no
Telefon 977 79 579
   
Nylund, Mathias - Senior IT-konsulent
Utvikling av systemer og rapporter, brukerstøtte.

E-post: mathias.nylund@legeforeningen.no
Telefon 908 48 960
   

Seksjon for Medlemsservice

E-post medlemsservice: medlem@legeforeningen.no
E-post sykehjelps- og pensjonsordningen for leger: sop@legeforeningen.no

 

Holter, Tone Houge - Seksjonssjef
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) - behandling av søknader og ytelser. Lånefondet - behandling av søknader. Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg, sekretær.

E-post: tone.houge.holter@legeforeningen.no
Telefon 416 15 510
   
Dalland, Hildegunn - Seniorrådgiver

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)- behandling av søknader om ytelser og pensjon.
Generell pensjonrådgivning.

E-post: hildegunn.dalland@legeforeningen.no
Telefon 468 37 679
   
Nilsen, Grethe Veiåker - Seniorrådgiver
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)- behandling av søknader om ytelser og pensjon.
Generell pensjonrådgivning.

E-post: grethe.veiaker.nilsen@legeforeningen.no
Telefon 976 04 546
   
Øverland, Ane Erichsen - Rådgiver
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)- behandling av søknader om ytelser.
Generell pensjonrådgivning.

E-post: ane.erichsen.overland@legeforeningen.no
Telefon 412 31 942
   
Engblad, Cecilie Bjørnstad - Rådgiver
Ombygging Legenes hus, sekretær fondsutvalg Utdanningsfond II og III, Lånefondet, Miljøfyrtårn, helseøkonomigruppen.

E-post: cecilie.bjornstad.engblad@legeforeningen.no
Telefon 976 58 047
   
Henriksen, Tarald - Administrasjonskonsulent
Medlemsregisteret: Oppdateringer, inn- og utmeldinger. Lånefondet - behandling av søknader. Lister.

E-post:tarald.henriksen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 133
   
Moen, Gaute - Administrasjonskonsulent
Medlemsregisteret: Oppdateringer, inn- og utmeldinger. Lister.

E-post:gaute.moen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 136
   
Kristiansen, Stine - Økonomimedarbeider
Saksbehandling Utdanningsfond II - behandling av søknader.

E-post: stine.kristiansen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 135
   
  Oseid, Anne Irene - Økonomimedarbeider
Saksbehandling for utdanningsfond II og III. 

E-post: Anne.Irene.Oseid@legeforeningen.no
Telefon 417 01 058
   
  Vangbo, Ellen - Økonomimedarbeider
Saksbehandling Utdanningsfond III - behandling av søknader.

E-post: ellen.vangbo@legeforeningen.no
Telefon 417 01 141