Baumann, Marte Cecilie

HR-sjef
Sentrale personalfunksjoner.

E-post: marte.baumann@legeforeningen.no
Telefon 408 56 095