Dalland, Hildegunn

Seniorrådgiver
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)- behandling av søknader om ytelser og pensjon.
Generell pensjonrådgivning.

E-post: hildegunn.dalland@legeforeningen.no
Telefon 468 37 679