Halgard, Carl

 

IT-konsulent 
Drift, nettverk, brukerstøtte.

E-post: carl.halgard@legeforeningen.no
Telefon 23 10 91 10
Mobil    938 97 890