Hasund, Siv

Økonomimedarbeider
Regnskap for Legeforeningen samt for Praktiserende spesialisters landsforening.

E-post: siv.hasund@legeforeningen.no
Telefon 417 01 131