Henriksen, Tarald

Administrasjonskonsulent
Medlemsregisteret: Oppdateringer, inn- og utmeldinger, registrering av lisenser og autorisasjoner som lege, rapporter.

Epost:tarald.henriksen@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 33
Mobil    958 75 230