Holter, Tone Houge

Seksjonssjef
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) - behandling av søknader og ytelser. Lånefondet - behandling av søknader. Legeforeningens koordinerende helse- og omsorgsutvalg, sekretær.

E-post: tone.houge.holter@legeforeningen.no
Telefon 416 15 510