Knudsen, Hege


IT-sjef
IKT-tekniske løsninger, strategi, utvikling, innkjøp.

E-post: hege.knudsen@legeforeningen.no
Telefon 928 29 553