Kringen, Stig


Nettrådgiver
Redigering av legeforeningen.no, brukerstøtte for organisasjonsledd med nettsider.

E-post: stig.kringen@legeforeningen.no
Telefon 417 01 158