Liland, Marit

Kantinemedarbeider
Lunsj, møtemat og evt. andre arrangementer, innkjøp.

E-post: marit.liland@legeforeningen.no
Telefon 417 01 110