Mellesmo Torbjørn

Controller
Regnskapsrapportering. Budsjett/budsjettoppfølging. Økonomiske analyser. Saksbehandling.

E-post: torbjorn.mellesmo@legeforeningen.no
Telefon 995 95 870