Nilsen, Grethe Veiåker

Seniorrådgiver
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP)- behandling av søknader om ytelser.
Lånefondet - behandling av søknader.

E-post: grethe.veiaker.nilsen@legeforeningen.no
Telefon 976 04 546