Oroug, Camilla


Økonomimedarbeider
Fakturering og oppfølging av utestående fordringer: annonser, abonnement, særtrykk, ID-kort m.m..Regnskap for C.M. Aarsvolds fond, Fond for forebyggende medisin, Norsk gastroenterologisk forenings forskningsfond, Kvinnefondet, Kreftfondet og Eldre legers forening. Utbetaling ytelser SOP.

E-post: camilla.oroug@legeforeningen.no
Telefon 417 01 139