Østvedt, Heidi

Dokumentasjonsansvarlig
Websak-administrator, opplæring, daglige driftsoppgaver, herunder journalføring, kvalitetssikring og brukerstøtte.

E-post: heidi.ostvedt@legeforeningen.no
Telefon 41 70 11 42