Ruud, Solveig

Sentralbordoperatør / resepsjonist
Betjening av Legeforeningens sentralbord, besøksregistrering, og møteromsbestilling.

E-post: solveig.ruud@legeforeningen.no
Telefon 41 70 10 50