Olsen, Gunn-Evy

Lønnings- og HR konsulent
Lønn og andre oppgavepliktige ytelser til ansatte og tillitsvalgte. Lønn Oslo legeforening.

E-post: gunn-evy.olsen@legeforeningen.no
Telefon 926 01 720