Samfunnspolitisk avdeling

Avdelingen har som formål å ivareta legeforeningens helsesaker, bidra til god politikkutvikling og effektivt kommunikasjonsarbeid eksternt og internt.

                    
Fryjordet, Jorunn - Avdelingsdirektør

E-post: Jorunn.Fryjordet@legeforeningen.no
Telefon 900 45 042
   
Hoel, Gorm - Seksjonssjef
Helsepolitiske saker til sentralstyret, Legeforeningens statusrapporter, policy- og strategidokumenter, samfunnskontakt og lobbying, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Gorm.Hoel@legeforeningen.no
Telefon 959 49 365
   

Berg, Ingvild Bjørgo - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: Ingvild.Bjorgo.Berg@legeforeningen.no
Telefon 991 55 041
   
 

Lerum, Sverre - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E.post: Sverre.Lerum@legeforeningen.no
Telefon 482 64 166

   
Mjelva, Sara Underland - Seniorrådgiver helsepolitikk
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser

E-post: Sara.Underland.Mjelva@legeforeningen.no
Telefon 975 36 992
   

Vikjord, Vemund - Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, foredrag og kronikker, samfunnsøkonomiske analyser, høringsuttalelser.

E-post: vemund.vikjord@legeforeningen.no
Telefon 456 95 849

   
Vollen, Anders - Seniorrådgiver helsepolitikk
Koordineringsansvar Stortinget, media og samfunnskontakt, helsepolitiske saker til sentralstyret, helseøkonomi, policy- og strategidokumenter, innlegg, foredrag, kronikker m.v. 

E-post: Anders.Vollen@legeforeningen.no
Telefon 901 40 226
   
Braaten, Knut E. - Kommunikasjonssjef
Ansvarlig pressekontakt, strategisk planlegging, rådgivning, nyhetsredaktør Legeforeningen.no, pressemeldinger, sosiale medier, innlegg, foredrag, kronikker og Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: Knut.Braaten@legeforeningen.no
Telefon 980 47 951
   
Andersen, Ellen Juul - Spesialrådgiver kommunikasjon
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), lokalforeningene, rådgivning.

E-post: Ellen.Juul.Andersen@legeforeningen.no
Telefon 900 98 507
   
 

Baugstø, Vilde - Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, sosiale medier, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: Vilde.Baugsto@legeforeningen.no 
Telefon 975 51 136

   

Gulbrandsen, Troy  - Kommunikasjonsrådgiver
Videoproduksjon, rådgivning og sosiale medier.

Epost: Troy.Gulbrandsen@legeforeningen.no
Telefon 414 23 350

 
Johannessen, Lise Berit - Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, foredrag, fagmedisinske foreninger, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: Lise.Berit.Johannessen@legeforeningen.no
Telefon 951 43 770
   
Kongsvik, Lisbet T. - Kommunikasjonsrådgiver
Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet), grafisk design, nettsaker, rådgivning.

E-post: Lisbet.Kongsvik@legeforeningen.no
Telefon 922 44 980
   

Molland, Anne-Lene - Kommunikasjonsrådgiver
Videoproduksjon, rådgivning, sosiale medier, pressekontakt, nettsaker.

E-post: Anne-Lene.Molland@legeforeningen.no
Telefon 908 47 267  

   
Wærnes, Daniel - Senior kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt, rådgivning, nettsaker, pressemeldinger, sosiale medier, innlegg, foredrag, kronikker, Aktuelt i foreningen (Tidsskriftet).

E-post: Daniel.Waernes@legeforeningen.no
Telefon 906 08 134