Berg, Ingvild Bjørgo


Helsepolitisk rådgiver
Helsepolitiske saker til sentralstyret, policy- og strategidokumenter, media og samfunnskontakt, innlegg, foredrag, kronikker m.v. til presse/Tidsskriftet, høringsuttalelser.

E-post: ingvild.bjorgo.berg@legeforeningen.no
Telefon 991 55 041